Reklamacje i zwroty

z dnia

Reklamacje i zwroty w sklepie ISTools.pl
Drogi Kliencie, dbamy i szanujemy Twoje prawa. Poniżej informacje o naszej odpowiedzialności z tytułu wady rzeczy sprzedanej, instrukcję jak złożyć reklamację oraz w jaki sposób można zwrócić zakupiony produkt.
Rękojmia i Gwarancja

Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Towary posiadają rękojmię, za wady na okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu.
Dodatkowo część produktów posiada gwarancję udzieloną przez producenta lub polskiego dystrybutora. Informację o gwarancji znajdziesz na karcie produktu. Gwarancja w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Sklepu z tytułu rękojmi - to Klient wybiera podstawę składanej reklamacji.
Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu podanymi na stronie istools.pl
Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, kurier jest zobowiązany do sporządzenia protokołu rozbieżności.
Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:
Prześlij produkt, który chcesz zareklamować, na adres siedziby sklepu, np. przesyłką pocztową, dołączając do niego pisemną reklamację, możesz posłużyć się drukiem: zgłoszenie reklamacyjne, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, oczekiwaną formę załatwienia reklamacji, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@istools.pl lub telefonicznie:+48 71 338 55 45 . Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.
W przypadku sporu ze sklepem każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
Zwrot produktów

W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, jako konsument masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo zwrotu posiada wyłącznie konsument w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

Zwrot zafakturowanego towaru dopuszczamy wyłącznie w przypadku uzgodnienia z regionalnym kierownikiem sprzedaży, w terminie do 14 dni od daty wymagalności zapłaty za fakturę i pod warunkiem braku jakichkolwiek zastrzeżeń do stanu towaru. Wszelkimi brakami będziemy zmuszeni obciążyć klienta zwracającego towar.

Respektujemy tzw. prawo do namysłu. Każdy konsument ma prawo do zwrotu towaru zakupionego na odległość w ciągu 10 dni od daty zakupu bez podania przyczyny. Towar przeznaczony do zwrotu musi być pełnowartościowy oraz musi zostać dostarczony na koszt kupującego.

Reklamacje rozpatrujemy po dostarczeniu nam reklamowanego towaru wraz z prawidłowo wypełnionym protokołem zgłoszenia. W przypadkach wymagających konsultacji z dostawcą zagranicznym, w szczególności wysłania towaru poza granice kraju, termin rozpatrzenia reklamacji ulega wydłużeniu o czas trwania przewozu do i od producenta.

ZALECENIA CO DO UŻYCIA ORAZ INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRACY TARCZAMI DIAMENTOWYMI
 • Przed każdym użyciem kontrolować stan tarczy na obecność wad wizualnych oraz technicznych
 • Używać tarcz tnących wyłącznie do cięcia materiału zgodnego z jej przeznaczeniem
 • Używać tarcz tnących wyłącznie na przeznaczonych do tego maszynach zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji DTR
 • Bezwzględnie przestrzegać właściwego kierunku obrotów tarczy tnącej oraz maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej
 • Cięty materiał musi być właściwie zamocowany
 • Dla uzyskania maksymalnej głębokości rzazu stosować kilka przejść na mniejsze głębokości
 • Tarcze tnące nie są przeznaczone do szlifowania
 • Ciąć wyłącznie w linii prostej, nie przechylać narzędzia w rzazie
 • Podczas pracy z tarczą używać stale przepisanych środków ochrony osobistej
 • Podczas cięcia nie stosować nadmiernego nacisku/posuwu na materiał

Warunki gwarancji:
 • Nie odpowiadamy za wszelkie szkody wynikłe wskutek niewłaściwego zastosowania narzędzia lub spowodowane zmianami wprowadzonymi przez Użytkownika
 • Graniczna wysokość segmentu diamentowego, dla którego reklamacje będą rozpatrywane to 50% wysokości początkowej. Zużycie większe, aniżeli 50% stanowi przesłankę do odmowy uznania reklamacji
 • Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za techniczne modyfikacje wprowadzone przez Użytkownika
Napisz i prześlij do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, możesz skorzystać ze wzoru: Formularz odstąpienia, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu.

Odeślij zakupiony produkt na adres siedziby sklepu. Przesyłka zwrotna jest realizowana na Twój koszt. Nie wysyłaj przesyłki za pobraniem. W przypadku odstąpienia od umowy, towary typu: szafki i meble warsztatowe, nie mogą być one odesłane zwykłą przesyłką pocztową ze względu na duże gabaryty i masę. W związku z tym koszt odesłania towaru będzie wyższy niż zwykła przesyłka pocztowa.

Niezwłocznie po otrzymaniu Twojego oświadczenia prześlemy potwierdzenie jego przyjęcia.

Zwrot zapłaconej ceny wraz z kosztem pierwotnej przesyłki nastąpi w ciągu 14 dni od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot kosztów dostarczenia towaru jest ograniczony do wysokości najtańszej opcji udostępnionej w sklepie. Zwrot należności zostanie wykonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki był zastosowany przy zakupie towaru, chyba że w konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności